Ứng dụng ERP mobile giúp bạn kiểm soát doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi

ERP mobile

Ứng dụng mobile sẽ giúp lãnh đạo, quản lý, nhân viên thực hiện và kiểm tra các tác vụ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí triển khai cho doanh nghiệp bạn, tạm thời chúng tôi chưa đưa vào hệ thống Savier. Nếu bạn có nhu cầu chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn triển khai chức năng này với chi phí hợp lý nhất

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!