Hệ thống quản trị mua hàng giúp kiểm soát tốt chi phí

Mua hàng

Đối với các công ty dịch vụ, đặc biệt là các công ty lữ hành. Việc mua hàng không chỉ là các nghiệp vụ mua hàng hóa hữu hình mà bao gồm các nghiệp vụ đặt dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ như: khách sạn, nhà xe, hãng hàng không, hãng tàu khác, nhà hàng, khu du lịch và cả hướng dẫn viên…

Đây chính là các yếu tố đầu vào quan trọng nó quyết định đến chất lượng dịch vụ của công ty bạn. Hầu hết các tour bị “bể”, complain đều đến từ các yếu tố này. Vậy việc quản trị mua hàng tốt sẽ giúp bạn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm nhiều niềm tin với khách hàng của mình. Bạn làm tốt điều này sẽ giúp bạn có được nhiều khách hàng trung thành hơn. Hệ thống quản lý mua hàng của Savier có 4 loại chính:

  • Quản lý đề nghị mua hàng
  • Quản lý bảng giá mua hàng
  • Quản lý hợp đồng/đơn hàng mua
  • Quản lý trả lại hàng cho nhà cung cấp

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!