Để việc quản lý kho trở nên đơn giản hơn

Chi phí lưu kho

Những chi phí này đa số các doanh nghiệp không quan tâm vì chúng có giá trị thấp. Nhưng bạn biết không? Những chi phí này nếu không quản lý tốt, nó sẽ khiến chi phí hàng ngày của bạn tăng cao liên tục. Mỗi ngày một ít và sau thời gian con số này sẽ không phải là nhỏ.

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!