Quản trị khách hàng giúp cho Marketing được “tiến hóa”

CRM – Marketing mối quan hệ

Hệ thống CRM sẽ giúp các chương trình tiếp thị có sự tập trung vào khách hàng với nội dung phù hợp hơn. Hồ sơ, lịch sử giao dịch được lưu trữ giúp chúng ta có thể dự đoán được những người mua tiếp theo. CRM giúp ta phân tích rõ hành vi khách hàng, hướng đến đối tượng cụ thể và chi tiết hơn

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 7 ngày miễn phí!