Tăng hiệu suất bán tour của doanh nghiệp trên 200%

Bán tour là một nghệ thuật và cả khoa học

Doanh nghiệp của bạn đang phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên Sale? Họ nghỉ việc, công ty cũng mất luôn khách hàng? Nguồn thu bị thất thoát do không quản lý được tiêu cực từ nhân viên Sale. Bạn rất muốn xây dựng một hệ thống bán hàng tối ưu bao gồm: đội ngũ, công cụ. Bạn muốn xây dựng một Hệ thống có khả năng tự đào tạo, phát triển và tự tạo ra nguồn doanh thu cho công ty bạn.

Dưới đây là 6 chức năng mà Savier sẽ giúp bạn làm được điều trên :

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!