Hệ thống điều hành tour chuyên nghiệp ít sai sót nhất

Điều hành tour thông minh

Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm tour chuyên nghiệp từ việc tạo chương trình tour, chính sách bán tour, lập bảng chiết tính giá .v.v. Hỗ trợ công tác bàn giao công việc, chương trình tour cho Hướng dẫn viên một cách thuận tiện hơn. Việc thanh quyết toán tour trở nên nhanh chóng hơn. Việc điều hành tour chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tăng chất lượng dịch vụ và giảm thiểu tối đa rủi ro mà một công ty du lịch hay gặp phải.

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!