Tính năng phần mềm ERP lữ hành

Tổng quan

Savier là một giải pháp ERP giúp doanh nghiệp Lữ hành quản lý toàn bộ hoạt động doanh nghiệp của mình một cách thông minh. Sự phân công phân nhiệm rõ ràng giúp tránh công việc chồng chéo. Dữ liệu của các phòng ban, nghiệp vụ bán tour, điều hành tour, mua hàng và kế toán được liên kết chặt chẽ với nhau. Nó tạo nên một sự thống nhất trong cách quản lý thông tin. Điều này khiến hiệu suất hoạt động doanh nghiệp tăng rất cao do không còn công việc thừa, dữ liệu trùng lắp.v.v.

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!